nosht-plovdiv-2022-katerina-georgieva

Нощ на историите за Пловдив, 27 октомври 2022 г.

Катерина Георгиева, театрален археолог и драматург

Фотография: Нощ на историите