Нощ на историите София 2019

Първото издание на “Нощ на историите” се състоя на 22 май 2019 г. в клуб “Книгата” в София. То беше посветено на празника на писмеността 24 май и затова в първата Нощ лични истории разказваха писатели и поети – Аксиния Михайлова, Ангел Иванов, Виргиния Захариева, Йордан Ефтимов, Марин Бодаков, Петър Чухов, Петя Кокудева, Румен Баросов и Стефан Иванов. “Нощ на историите. Писатели и поети разказват лични истории” на 22 май 2019 г. се организира от Момчил Цонев с партньорството на Студентско читалище “Св. Климент Охридски 1997” и популярното от 90-те години литературно списание “Ах, Мария”. Първият човек, който още в самото начало подава ръка и помага на Момчил да организират събитието без каквато и да е външна помощ или проектна субсидия, е Румен Баросов, главният редактор на „Ах, Мария“.